0

Spokojných zákazníkov

0

Mesačných mzdových uzávierok

0

Účtovné jednotky

O nás


Poskytujeme komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vrátane miezd a personalistiky. Účtovnú evidenciu vediem v súlade so zákonom o učtovníctve a so zreteľom na správnu aplikáciu daňových zákonov.
Zároveň zabezpečujem aj činnosti súvisiace so stykom s poisťovňami a daňovým úradom.
Naša vzájomná spolupráca je na základe zmluvy o účtovníctve.

"Našou prioritou je individuálny prístup ku klientovi a diskrétnosť.

Naše Služby


Jednoduché účtovníctvo

 • kontrola formálnej správnosti predložených dokladov,
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok,
 • spracovanie daňových priznaní DPH,
 • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb,
 • spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok,
 • vypracovanie firemných interných smerníc.

Podvojné účtovníctvo

 • kontrola formálnej správnosti predložených dokladov,
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok,
 • spracovanie daňových priznaní DPH,
 • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb,
 • spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok,
 • vypracovanie firemných interných smerníc.

Mzdy a personalistika

 • výpočet miezd,
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy,
 • vyhotovenie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne k stanovenému výplatnému termínu,
 • vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní,
 • spracovanie mzdových listov,
 • vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod,
 • spracovanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti,/li>
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti,
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov,

Cenník služieb

Cenu služieb stanovujeme individuálne. Výsledná cena poskytovaných služieb vždy závisí od náročnosti danej objednávky a jej konkrétna výška sa stanoví až po vzájomnej dohode. Pre vyžiadanie cenovej ponuky nas prosím kontaktujte

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám alebo nám napíšte

Copyright © 2014 SecurityFinance.sk, Všetky práva vyhradené.